Lägre marginalskatt

Motion 2019/20:1148 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ändra skattesystemet så att den högsta marginalskatten sänks och antalet som betalar den minskar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige hade enligt OECD 2017 världens högsta marginalskatt på arbete och fler än var tredje heltidsarbetande betalade statlig inkomstskatt. Hög marginalskatt gör det mindre intressant att arbeta, göra karriär och utbilda sig. Avkastningen på högre utbildning är lägst i Sverige av alla OECD-länder. Hög marginalskatt straffar också de som har en särskilt kort karriärtopp med högre lön jämfört med de som har samma totala lön men utspritt över många år. Risken är stor att sådana talanger söker sig till andra länder och att svenska företag inte kan rekrytera spetskompetens. Förutom att den höga svenska marginalskatten är en bestraffning av talanger gör den att svenska företag kan få svårt att hitta nyckelkompetens. Resultatet blir minskad tillväxt och på sikt även lägre skatte­intäkter. Den höga beskattningen av talanger är en förlustaffär för Sverige. Skatte­systemet måste på sikt ändras så att den högsta marginalskatten sänks och antalet som betalar den minskar.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)