Lägre skatt för alkohol som serveras på restaurang

Motion 2005/06:Sk288 av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om önskvärdheten av en översyn av möjligheterna för en sänkt skatt på alkohol som serveras på restauranger.

Motivering

Konsumtionen av alkohol har ökat kraftigt under de senaste åren, till stor del på grund av höjda införselkvoter från utlandet. Detta uppmärksammas inte minst i Alkoholinförselutredningen (SOU 2005:25) som letts av Kent Härstedt (s).

Det bör stå klart att mycket måste göras åt en situation där var och en, inklusive barn och ungdomar, lätt kan få tag i billig, illegalt hanterad alkohol genom några knapptryckningar på sin mobiltelefon. En kraftig sänkning av alkoholskatten, med tonvikt på spritskatten, föreslås av utredningen. Detta hoppas man skulle kunna styra konsumtionen tillbaka till Systembolaget och därmed stävja en del av den illegala hanteringen.

Ett komplement till denna föreslagna alkoholskattesänkning vore att sänka skatten för alkohol som serveras på restauranger, då restauranger torde vara ett av de bästa och säkraste alternativen för alkoholkonsumtion. Genom alkohol­­lagen har restauranger ett långtgående ansvar att se till att gäster inte överserveras. Krögaren har skyldighet att hålla ordning. Därmed är restauranger den enda plats där alkoholkonsumtion under balanserade former kan garanteras. Ingen annanstans finns lagstiftning som hindrar människor från att dricka sig redlöst berusade, med alla de konsekvenser detta för med sig.

I de fall där överkonsumtion inträffar även på restauranger är det bristande tillsyn det handlar om – inte brister i alkohollagen. Alla svenska restauranger måste följa alkohollagens bestämmelser om ordning och nykterhet.

Samhället skulle sannolikt ha mycket att vinna på att alkoholkonsumtionen i betydligt större utsträckning än i dag styrs över till restauranger, vilket kan ske genom en skattesänkning. I dag är ett glas vin eller en drink på en restaurang alltför dyr för att utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till billig utlandssprit eller till Systembolagets varor. Trots att de gärna hellre hade gått på en restaurang dricker många människor i dag hellre hemma, hos bekanta, utomhus eller rentav i en portuppgång för att komma över billigast möjliga alkohol.

En kraftigt sänkt alkoholskatt för restauranger skulle förhoppningsvis minska en hel del av många människors överdrivna drickande. De skulle lockas av ett restaurangbesök, och därmed hamna inom ramarna för de strikta bestämmelserna kring alkohol och i den mest kontrollerade miljön för alkoholintag som erbjuds i Sverige.

Stockholm den 26 september 2005

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)