Lagreglerat sockerinnehåll i läsk

Motion 2021/22:2915 av Clara Aranda och Christina Tapper Östberg (båda SD)

av Clara Aranda och Christina Tapper Östberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till att sockerinnehållet i läsk regleras i lag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt en sammanställning genomförd av Cancerfonden och Sveriges konsumenter har det visat sig att svensk läsk innehåller mer socker än läsk i andra länder. En Fanta med apelsinsmak innehåller till exempel upp till nästan tre gånger mer socker än vad mot­svarande läsk gör i Spanien och Storbritannien.

Den svenska apelsinläsken har ett innehåll på 18 sockerbitar medan samma läsksort innehåller sju sockerbitar i exempelvis Spanien.

Sverige skiljer även ut sig från våra nordiska grannländer, sockernivåerna är märkbart högre här. Sockernivåerna ligger på 12,3 gram per deciliter i Sverige, i Danmark och Finland är nivån 7,2 gram per deciliter.

Övervikt och fetma är en allvarlig effekt av sockerkonsumtion, därför är det viktigt att reglera onödigt höga sockerhalter. Idag lider mer än hälften av Sveriges befolkning av övervikt eller fetma, vilket i sin tur ökar riskerna för exempelvis cancer. Därför är en minskad konsumtion av socker en betydande del i arbetet för en förbättrad folkhälsa.

Ett flertal länder har valt att införa en skatt på läskedrycker som innehåller socker. För att konsumenterna inte ska drabbas har läskproducenterna valt att sänka socker­halten i sina produkter. Det finns dock bättre alternativ för att minska sockerkonsum­tionen än genom skattepåslag. Vi vill därför utreda möjligheten till att sockerinnehållet i läsk regleras i lag. En sådan reglering skulle resultera i att producenterna får ta hänsyn till gällande regler i sin tillverkning. På så sätt kan vi minska en ohälsosam socker­konsumtion och samtidigt verka för en bättre folkhälsa, utan att någon ska behöva straffbeskattas.

 

 

Clara Aranda (SD)

Christina Tapper Östberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)