Lägst arbetslöshet i EU 2020

Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)

av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:Fi308

av Mikael Damberg m.fl. (S)

Lägst arbetslöshet i EU 2020

S3001

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 5

Inledning 6

En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7

Stäng rekryteringsgapet 7

Vänd utvecklingen i skolan – höj Sveriges kompetens. 8

Investera för framtiden 9

Mer tid för vård 9

Jobb, skola och sjukvård går före stora skattesänkningar 10

1. Det ekonomiska läget 11

Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 12

Den amerikanska ekonomin har vänt 13

Europa inleder återhämtningen 15

Konjunkturen i Sverige stärks … 19

… men arbetslösheten har bitit sig fast … 20

… och kunskapsresultaten i skolan sjunker 24

Färre får chansen att läsa vidare 26

Rekryteringsgapet har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)