Lagstiftning för att stoppa målvakter

Motion 2021/22:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning för att stoppa målvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige saknar vi idag möjligheter att stoppa de personer vars identiteter utnyttjas för att skriva bolag på d v s så kallade målvakter. Ett ärende som börjar med att flera brott gällande kreditbedrägerier mot företag ska utredas kan komma att hamna i problem i samband med att krediterna faller till betalning och Kronofogden är på väg in för att ta över. Då skrivs bolagen över på målvakter som tar konkursen i bolaget. Problemet i detta är att polisen kartlägger flera professionella målvakter som de inte kan göra något åt.

Bolagsverket kan inget göra för att stoppa dessa individer med mindre än att de själva vill eller att polisen lyckas få ett näringsförbud på dem. Problemet är att för båda dessa alternativ till lösning så krävs det att de är närvarande.

Det finns ett antal personer på platser som tar och har tagit på sig konkurser. Ett exempel är att en person kan sitta i Asien med uppåt ett 60-tal konkurser bakom sig under de senaste åren, vilket denne är långt ifrån ensam om.

Det behövs en lagstiftning som gör det möjligt att stoppa individer som är uppenbara målvakter från att få fler bolag skrivna på sig. Som det är nu har oseriösa individer möjlighet att komma ifrån sina skulder och förstöra för hederliga företagare.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)