Lagstiftning om distansarbete

Motion 2021/22:2105 av Martina Johansson m.fl. (C)

av Martina Johansson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsammans med arbetsmarknadens parter utreda hur lagstiftningen behöver uppdateras för mer distansarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2020 och 2021 har inte varit lik några andra år i förhållande till hur vi lever våra liv i Mälardalen, Sverige eller världen.

På grund av Covid -19 pandemin så har vi alla fått arbeta betydligt mer hemifrån, studenter har fått studera hemifrån och sjukvården har genomgått en stor prövning.

Detta har påverkat i princip alla människor och samhället i stort. En av de saker som har påverkat oss är arbetsmiljön, både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.

Södermanland, Uppsala och Stockholms län är tre pendlingslän som sedan tidigare har många som arbetar hemifrån vissa dagar, men det har ökat markant under denna tid. Både bland de som tidigare arbetat hemifrån och de som aldrig gjort det. Många har upptäckt att det är möjligt att arbeta hemifrån 5 dagar i veckan vilket man inte trodde var möjligt före Covid -19. Det märks inte minst när man kliver på tåget i Vagnhärad, Uppsala eller Älvsjö.

Vi är övertygade om att det kommer vara många som vill fortsätta arbeta hemifrån även efter att rekommendationerna om hemarbete minskar. Det har gett många vinster för den tid man ägnar åt familj och fritid. Fler som arbetar hemifrån minskar även behovet av kontorsarbetsplatser som i sin tur minskar kostnader för företagen och minskade kostnader för resor. Minskade resor är i sin tur positivt för miljön.

Det finns många vinster i att arbeta hemifrån, men självklart finns det även utmaningar. Men de är lösningsbara.

Det som är utmanande vid hemarbete är både den fysiska och pykosociala arbetsmiljön. Vilka förutsättningar finns till att sitta eller stå bra vid skrivbordet, ha bra bredbandsuppkoppling, tillräckligt stor skärm vid datorn och inte minst hur känner man att man är en i gänget på arbetsplatsen när mycket arbetstid sker hemifrån? 

Vem bär ansvar för arbetsmiljön när man arbetar hemifrån, frivilligt eller påtvingat?

Lagstiftningen och avtalen på detta område behöver ses över så det blir tydligt vilka krav och förväntningar som ska ställas både på medarbetaren och på arbetsgivaren vid hemarbete. Var går gränsen för frivilligt och förväntat hemarbete och hur hanteras arbetstiderna. Hur kan arbetsgivaren ta ansvar för den psykosociala arbetsmiljön i hemmet?

När pandemin är över kommer det att finnas de som vill fortsätta att arbeta hemifrån på hel eller deltid och det kommer finnas arbetsgivare som kommer förvänta sig att man arbetar hemifrån en eller flera dagar. Men det kommer även finnas både medarbetare och arbetsgivare som vill att man ska vara på arbetsplatsen alla dagar. Regelverket för vad som ska ses som rättigheter och skyldigheter när det gäller hemarbete behöver ses över och vad arbetsgivaren förväntas ha för utrymme för arbetsplatser på företaget.

Martina Johansson (C)

Catarina Deremar (C)

Malin Björk (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)