Läkarintyg för modeller i modebranschen

Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett läkarintyg för modeller i modebranschen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kroppsfixering är ett växande samhällsproblem för både flickor och pojkar. Mode­industrin bidrar till en skev bild av verkligheten när de använder sig av modeller som är extremt magra. Om modebranschen använder sig av olika kroppstyper som speglar ett samhälles mångfald kan fler människor identifiera sig med modeller och på så sätt kan strävan efter ett ohälsosamt kroppsideal stävjas.

Flera länder ligger steget före. I dessa länder behöver modeller ett läkarutlåtande som styrker att deras hälsa är förenlig med utövandet av yrket. Frankrike visade senast vägen genom en lag som säger att modeller måste ha ett läkarintyg som visar att de inte är ohälsosamt smala. Detta bedöms efter deras vikt, ålder och kroppsform. En BMI-gräns kan vara en bra vägledning men det krävs också en helhetsbedömning eftersom våra kroppar just är så olika. Därför anser jag att vi bör se över lagstiftningen så att modebranschen inte kan använda sig av extremt magra modeller. Men vi bör även se över lagstiftningen så att reklam och marknadsföring inte kan uppmuntra till extremt magra kroppsideal.

Genom tydligare regler för reklam och marknadsföring kan vi påbörja arbetet mot den psykiska ohälsan som uppstår av ett skevt kroppsideal.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare