Läkemedelsprofiler

Motion 1997/98:So236 av Thomas Julin m.fl. (mp)

av Thomas Julin m.fl. (mp)

Ett viktigt steg för att förbättra folkhälsan, minska onödig sjukhusvård och onödigt lidande, är en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning. Ett viktigt steg är att genom avtalet mellan staten och Apoteksbolaget utreda möjligheten att erbjuda apotekets kunder en frivillig anslutning till läkemedelsprofil. En modell som sedan många år är obligatorisk i Canada, USA och Holland.

Idén med läkemedelsprofil framförs i Sverige av Farmacevtförbundet och är en arbetsmetod som ökar möjligheten för farmacevter att ge effektiv och säker information till läkemedelskonsumenterna. De har under flera år studerat hur man arbetar med läkemedelsprofiler i andra länder, bland annat på apotek i Canada, där man har lång erfarenhet av metoden. De har sedan utvecklat en svensk modell för läkemedelsprofiler.

Läkemedelsprofilen innebär att man på ett smart card, som apotekskunden själv förfogar över, lagrar viktig information om kunden. Förutom personuppgift kan där finnas information om bl a längd, vikt, handikapp, operationer, allergier, läkemedel som ger obehag, om kunden är rökare, vegetarian, kör bil, dricker kaffe... Där ska också finnas angivet läkare och vårdgivare. Det här är information som är viktig att känna till vid kundens läkemedelsköp och ger följande fördelar:

  • Det blir lättare att upptäcka läkemedelsinteraktioner (när två eller flera läkemedel negativt påverkar varandra).

  • Det blir lättare att upptäcka över/undermedicinering.

  • Risken för läkemedelsförgiftning minskar.

  • Onödiga biverkningar/bieffekter kan undvikas.

  • Möjligheten att bedöma reaktion-läkemedel-livsstil ökar.

  • Bättre uppföljning av läkemedelsanvändningen.

  • Snabbare tillfrisknande för läkemedelskonsumenten.

Att ta fram en läkemedelsprofil på apotekets kunder är en konkret åtgärd som gagnar den enskildes hälsa och livskvalité samtidigt som den spar pengar åt samhället. Det finns undersökningar som visar att 15% av vårdplatserna inom den slutna vården upptas av patienter som felmedicinerats.

Det här är ett förslag som bygger på frivillighet och kan komma att betyda mycket för folkhälsan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utreda möjligheten att erbjuda apotekens kunder en frivillig anslutning till ett system med läkemedelsprofiler.

Stockholm den 1 oktober 1997

Thomas Julin (mp)

Eva Goës (mp)

Barbro Johansson (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)