Landsbygdsfrågors prioritet och en ny landsbygdsmyndighet i Lycksele

Motion 2021/22:4038 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att landsbygdsfrågor måste ges en betydligt större prioritet i regeringens arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Beroende på vilka definitioner som används bor allt mellan 13 och 76 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Hela Sverige ska leva gjorde 2017 en undersökning med hjälp av Novus där frågan om du bor i stan eller på landet ställdes. 35 procent identifierade då sig själva som boende på landet. Riksmedia, myndigheter och politiskt beslutsfattande påverkar och beskriver hela Sverige men består till stor del av människor som bor i storstad. För att sluta klyftan mellan stad och land behöver beslutsfattandet ta mer hänsyn till hela landets olikheter, styrkor och utmaningar.

Nuvarande regering har avskaffat både landsbygdsdepartementet och landsbygdsministern. Dessa beslut måste ifrågasättas. Det är dags att landsbygdsfrågor ges en betydligt större prioritet i regeringens arbete. Detta måste ske på flera olika sätt. Ett alternativ är att en ny landsbygdsmyndighet inrättas i Lycksele.

Edward Riedl (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)