Långa betaltider är ett hot mot Sveriges tillväxt

Motion 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge företag stöd till kortare betalningstider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I riksdagen diskuterar vi dagligen hur situationen för våra medborgare ser ut. I många fall så blir det olika problembilder vi får presenterade för oss. Ett sådant problem är sysselsättningsfrågan och vad vi kan göra för att få fler i arbete. Jag vill därför här ta upp frågan om de allt längre betalningstider som finns i Sverige (men även i övriga Europa) och vad de enligt uppgift får för konsekvenser.

Enligt Intrum Justitias undersökning för 2016 så säger 10 procent av de små och medelstora företagen att de skulle kunna anställa fler om de fick betalt snabbare. Det skulle innebära ca 65 000 fler i sysselsättning. Samtidigt säger vart femte företag att deras överlevnad är hotad av att de tvingas lämna stora krediter över lång tid. En slutledning som dras är att små och medelstora företag som inte får betalt får en sämre utveckling, vilket i slutänden påverkar hela landets ekonomi.

Krister Örnfjäder (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)