Långsiktiga villkor för bostadsproduktionen

Motion 2006/07:C319 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:C319

av Lars Ohly m.fl. (v)

Långsiktiga villkor för bostadsproduktionen

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Produktionsmål för bostadspolitiken 3

4 Nuvarande villkor för nyproduktion 3

5 Nuvarande villkor för ombyggnation 4

6 Framtidens produktionsstöd för byggandet av hyresrätter 4

7 Inrätta en statlig bostadsfond 5

7.1 Villkor för investeringsbidragen 5

7.1.1 Nybyggnation 5

7.1.2 Ombyggnation 6

7.2 Konstruktion och kostnader 6

8 Andra bostadsfinansiella frågor 8

8.1 Villkor för studentbostäder 8

8.2 Marksanering 8

8.3 Hissinstallationer 9

8.4 Radon 9

9 Skattefrågor 10

9.1 Fastighetsskatten 10

9.2 Skattefria underhållsfonder 10

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (11)