Långsiktiga villkor för bostadsproduktionen

Motion 2007/08:C260 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:C260

av Lars Ohly m.fl. (v)

Långsiktiga villkor för bostadsproduktionen

v805

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 2

4 Produktionsmål för bostadspolitiken 3

5 Produktionsstöd för byggande av hyresrätter 4

6 En statlig bostadsfond 4

6.1 Fondens konstruktion och kostnader 5

6.2 Villkor för investeringsstöden 7

6.2.1 Nybyggnation 7

6.2.2 Ombyggnation 7

7 Andra bostadsfinansiella frågor 7

7.1 Villkor för studentbostäder 7

7.2 Sanering av förorenade områden i tätort 8

7.3 Hissinstallationer 9

7.4 Radon 10

7.5 Passivhus 10

7.6 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 10

8 Fastighetsskatten 11

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)