Långsiktigt planerande och byggande

Motion 2021/22:2537 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:2537

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Långsiktigt planerande och byggande

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Avskaffa undantag i plan- och bygglagen för asylboenden

Offentlig gestaltning

Allmänhetens delaktighet

Uppmuntra traditionsenlig byggnation

Kommunala arkitekturprogram

Förhindra rivning av historiska byggnader och miljöer

Skydda kulturhistoriska värden med åtgärdskrav och vite vid förstörelse

Stärkt skydd för kulturhistoriska byggnader

Avskaffa hissnormen på studentbostäder

Klassificera studentbostäder som Elevhem

Skärpta regler för tillfälliga bygglov

Avskaffa tidsbegränsade bygglov gällande bostäder

Plan- och bygglagen behöver förenklas och förtydligas

Regional bostadsplanering

Regionalisera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)