Läns- och landstingsindelning i Skåne

Motion 1992/93:Bo301 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)
Återförena Skåne!

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om läns- och landstingsindelningen i
Skåne.

Stockholm den 13 januari 1993

Bertil Persson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)