Länsstyrelsernas tillämpning av lagar

Motion 2021/22:2640 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att länsstyrelser ska arbeta mer metodiskt för att få till en enhetlig tillämpning över landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Länsstyrelsernas arbete och beslut är avgörande för många kommuner för att både växa och utvecklas, skapa nya bostad med mera och därför får man vara extra noga med att länsstyrelsen verkligen fattar rätt beslut utan att gå längre än vad lagarna och reglerna tillåter.

Många företagare påtalar att skillnaden vid bedömningar om hur byggnationer och deras utrustning vid tex djurstallar kan skilja på krav mellan olika länsstyrelser i landet. Dessa brister på tydlighet kan göra det svårt för en företagare att planera sin verksamhet eller för en kommun att planera sina nya bostadsområden.

Lagen är ju den samma för alla länsstyrelser och då kan det inte accepteras att vissa länsstyrelser gör en hårdare tolkning av lagen än andra, därför måste länsstyrelserna ha ett tydligare uppdrag med att jämföra sina beslut mellan sig för att undvika att olika tolkningar förekommer över landet.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)