Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2021/22:2406 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt korta handläggningstider hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantmäteriet ansvarar idag för myndighetsutövning, att stycka av tomter för nybyggnation, fastighetsreglering, klyvning eller sammanläggning. Idag tar det nästan ett år att stycka av en fastighet, vilket är en bromskloss när det ska byggas i hela Sverige. Om du ansöker om klyvning är det upp till ett och ett halvt års väntetid. Det är naturligtvis inte rimligt.

I många av Sveriges 290 kommuner är det stor bostadsbrist vilket gör att Lantmäteriets långa handläggningstider är hopplöst. I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) har kommunerna handläggningstider för prövning inom 10 veckor. Håller inte byggnadsnämnden den tiden sätts bygglovsavgiften ner med 20% per vecka.

Den största delen av Lantmäteriets omsättning kommer från avgifter, inte anslag från staten och det finns ingen konkurrent att vända sig till. Fler utförare på området skulle vara bra för de som jobbar inom branschen. Det möjliggör för fler arbetsgivare och en effektivare verksamhet.

Regeringen bör därför ta initiativ till en översyn av Lantmäteriet för att undersöka om det är möjligt att få in fler aktörer på området samt att lagstifta om en handläggningstid som liknar kommunernas när det gäller myndighetsutövningen inom exempelvis PBL.

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)