Lantmäteriutbildning

Motion 2018/19:1976 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av att utbildningsplatser dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantmäteriet har ett stort antal arbetsuppgifter att utföra. De är stöd till såväl kommuner och andra planeringsmyndigheter som företag. De producerar kartor, ansvarar för andra lantmäteriuppgifter och hjälper till vid ny- och ombyggnad. En svårighet idag för Lantmäteriet, för att kunna vara det stöd och möta den efterfrågan som finns på ett snabbt och kvalitativt sätt, är att det antal nyutbildade som blir lantmätare även kan arbeta i annan verksamhet och att det därmed blir ett antal vakanser. Det behöver utbildas fler lantmätare. Bristen på lantmätare är ett exempel på vikten av att dimensionera utbildningsplatser utifrån arbetsmarknadens behov.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)