Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister

Motion 2020/21:110 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låsa föräldradagar vid vårdnadstvister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år inleds tusentals vårdnadstvister gällande nyfödda barn till ogifta föräldrar och många är långdragna processer. Inte sällan kan det ta flera år innan det finns en slut­giltig dom. Under tiden är modern ensam vårdnadshavare och även den som har rätt till alla dagar med föräldrapenning.

När vårdnaden väl är avgjord kan det vara så att dagarna redan är förbrukade och pappan, om han får ensam eller gemensam vårdnad, går miste om den viktiga tiden att knyta an under barnets första år.

Därför borde hälften av dagarna låsas i de fall tvist råder, tills dess att vårdnaden är avgjord.

Angelica Lundberg (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-15 Granskad: 2020-09-16 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)