Låt inte Sverige klyvas

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2017/18:3683

av Annie Lööf m.fl. (C)

Låt inte Sverige klyvas

Sammanfattning  

Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer, men alla får inte samma chans. Sverige är ett tudelat land. Nästan en miljon människor befinner sig idag i utanförskap. Orsakerna är flera, men två viktiga problem är de hårt reglerade arbets- och bostadsmarknaderna samt höga skatter på arbete. Detta har skapat en stadigt växande klyfta mellan dem som befinner sig på insidan och dem som står på utsidan. Människor som redan har ett jobb och en bostad befinner sig i en relativt trygg sits, medan trösklarna att ta sig in blivit högre för den som står utanför.

Denna klyvning av landet är allvarlig och får stora konsekvenser. För att vända utvecklingen finns ett brådskande behov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)
Behandlas i betänkande (25)