Låt posten komma ut till hela Sverige

Motion 2016/17:3139 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp att den samhällsomfattande posttjänsten verkligen fungerar och att regler efterlevs och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen kontinuerligt bör återrapportera till riksdagen hur postlagen efterlevs och vid behov återkomma till riksdagen med förslag till skärpningar av postlagen för att uppnå än bättre efterlevnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det statliga företaget Postnord har som uppdrag att sköta posthanteringen i Sverige sedan den tidigare Posten lades ned. På flera håll i landet är det dock stora problem med både försenad och försvunnen post. Enligt Post- och telestyrelsen ökade klagomålen på Postnord under 2015, och de har fortsatt att öka under 2016. Många av klagomålen handlar om att man får brev alldeles för sent eller förstörda brev eller att de inte kommer fram alls.

Av postlagen (2010:1045) framgår att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla krav som att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser. Nu verkar det som att postutdelningen i vissa områden runt om i landet inte alls fungerar så, och postlagen verkar inte följas som den ska. Flera Skaraborgare uppger att posten inte delas ut till fullo i exempelvis området med postnummer 545 32, där posten, enligt uppgift, inte delas ut på måndagar. Förklaringen ska vara att det är för mycket post, inklusive reklam, så att brevbärarna inte hinner med. På andra platser uppger företagare att de missgynnas i förhållande till företag i storstäderna, när inte ens posten delas ut alla vardagar.

Eftersom lagen är tydlig om antalet dagar och vilka dagar post ska delas ut är efterlevnad viktig för både regering och riksdag att följa upp, och vid behov bör uppdraget till företaget Postnord justeras och förtydligas ytterligare.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)