Latinamerika

Motion 2013/14:U208 av Hans Linde m.fl. (V)

av Hans Linde m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:U208

av Hans Linde m.fl. (V)

Latinamerika

V299

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 En svensk utrikespolitik för Latinamerika 5

4.1 En samlad svensk strategi för Latinamerika 6

4.2 Sveriges diplomatiska representation i Latinamerika 6

5 EU:s associeringsavtal med Latinamerika 7

6 Mänskliga rättigheter 8

6.1 Kvinnors och hbtq-personers rättigheter 8

6.2 Ursprungsbefolkningens rättigheter 9

6.3 Fackliga rättigheter 10

7 Utvecklingen i Latinamerika – framsteg och bakslag 11

7.1 Brasilien 11

7.2 Argentina 12

7.3 Colombia 13

7.4 Venezuela 13

7.5 Bolivia 14

7.6 El Salvador 14

7.7 Honduras 15

7.8 Kuba 16

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)