Lätta vapen

Motion 2011/12:Ju227 av Christer Winbäck (FP)

av Christer Winbäck (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med ett förslag på hur statistiken över vapeninförsel i landet kan förbättras.

Motivering

Sverige är ett land med många registrerade vapeninnehavare och många registrerade vapen. De flesta av dessa vapen är dock av sådant slag att de inte är ofta förekommande i grov brottslighet. För att kunna förhindra väpnat våld är det viktigt att ha uppgifter om varifrån de vapen som används kommer, om de har tillverkats lagligen i Sverige och om de importerats lagligen eller olagligen från ett annat land etc. Vid ett flertal seminarier i riksdagen har frågan om lätta vapen lyfts och många gånger är frågor om var vapnen kommer ifrån obesvarade på grund av bristfällig statistik.

Det är angeläget med ett bättre kunskapsläge; därför bör regeringen ge förslag på hur polis, tull och andra myndigheter kan samverka kring en bättre statistik över och uppföljning av införsel och användning av vapen.

Stockholm den 27 september 2011

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)