Legalisering av surrogatmoderskap

Motion 2019/20:3098 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra surrogatmoderskap lagligt i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje kvinnas rätt till sin kropp bör vara en självklarhet i ett modernt samhälle. I Sverige förnekas kvinnan denna rätt. Att kunna göra egna val beträffande den egna kroppen måste tillskrivas varje vuxen individ. Staten måste inte bara respektera, utan också möjliggöra detta.

Varje år föds barn till svenska föräldrar. Barn med färre rättigheter och ett mer komplicerat liv än vad som bör gå att förväntas. Utredningen ”Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) gav inte ett tillfredsställande svar på den mest grund­läggande frågan: Hur säkrar vi varje kvinnas rätt till sin egen kropp? Ej heller presenterar utredningen lösningar på de problem som uppstår för de familjer där ett barn tillkommit via surrogatarrangemang utomlands. Utifrån ett barnrättsperspektiv är det avgörande att Sveriges lagar inte hindrar eller försvårar dessa barns tillgång till sina familjer. Det gäller bland annat erkännande av föräldraskap.

Ett enkelt sätt att förenkla för familjebildning, att säkra barnets rättigheter och att garantera kvinnans rätt till sin egen kropp är att vi i Sverige legaliserar surrogat­moderskap. Det bör därför tillsättas en utredning med ett tydligt uppdrag om hur en legalisering kan ske på bästa sätt.

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)