Levande landsbygd

Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD)

av Irene Oskarsson (KD)
Motion till riksdagen

2010/11:C311

av Irene Oskarsson (KD)

Levande landsbygd

kd558

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Äganderätten är grunden för ekonomisk utveckling 6

3.1 Lättare att köpa och sälja fast egendom 6

3.2 Rättvisa vid expropriation 7

3.3 Stärk äganderätten vid mineralutvinning 7

3.4 Allemansrätten 8

4 Ett livskraftigt näringsliv på landsbygden 8

4.1 Förbättra företagsklimatet 8

4.2 Minska regelkrånglet 8

4.3 Underlätta kapitalförsörjningen 9

4.4 Tryggheten för företagare 10

4.5 Hushållstjänster 10

4.6 Ökade möjligheter för kvinnligt företagande 10

4.7 Entreprenörskap i skolan 11

4.8 Sänkt arbetsgivaravgift 11

4.9 Jordbruket – modernäringen 11

4.10 Skogsnäringen 13

4.11 Energinäringen 13

4.12 Besöksnäringen 14

4.13 Hästnäringen 14

4.14 Långsiktig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)