Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Lex Kevin

Motion 2019/20:1433 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mål bör hanteras på ett rättssäkert sätt även då en misstänkt gärningsman inte kan tilldömas straff och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 16 augusti 1998 hittades fyraårige Kevin Hjalmarsson död i Arvika. Två bröder, då fem och sju år gamla, anklagades för brott och påstods ha erkänt mord. De befanns aldrig skyldiga till brott av domstol och var därmed, i juridisk mening, bara skäligen misstänkta. Fallet togs upp igen 2017 efter ifrågasättande i massmedier, och den 27 mars 2018 friades båda bröderna helt från misstankar om brott. Barn som felaktigt förklaras skyldiga för den här typen av brott måste leva med stigmat och misstankarna, även långt efter att de inte längre betraktas som skyldiga. Det finns heller inget sätt att ersätta dem för de många år, i Arvikafallet hela nitton, då samhället betraktat dem som gärnings­män. Det finns här en brist i systemet. Vi anser att det behöver tillsättas en utredning, Lex Kevin, som tittar på hur en misstänkt gärningsman ska få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt även i de fall vi på förhand vet att inget straff kan utdömas till exempel på grund av de misstänkta gärningsmännens låga ålder.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)