Lex Peter Lincoln

Motion 2018/19:2350 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att entreprenörer får möjlighet att byta spår eller får förlängt arbetsvisum oaktat löneuttag från företaget under uppbyggnadsfasen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver underlätta företagande. Sverige måste även underlätta för företag­samma som kommit till Sverige för att studera att stanna kvar för att jobba men också för att starta företag. Arbetsvisum för studenter och övriga tar enbart fasta på att det finns en arbetsgivare som anställer. Det begränsar möjligheterna för personer som är till nytta för landet och medverkar till att bygga upp företag.

Ett exempel på detta är delägaren Peter Lincoln i Ölkultur, ett mikrobryggeri i Hölö, Södertälje kommun. Han kom till Sverige för studier, fick sedan arbetsvisum och har blivit en viktig delägare för Ölkultur. Hans arbetsvisum byggde på att han minst måste ha en lön på 100000 SEK. Då företaget var under uppbyggnad och han hade tillgång till andra resurser valde han att låta lönen kvarstå i företaget. Detta ledde dock till att han efter 9år i Sverige utvisades till USA. Därifrån kan han möjligen välja att söka tillstånd som arbetskraftsinvandrare, men han är de facto delägare i företaget. Svensk lagstiftning och regelverk har visat att kompetensutvisningar sprider bilden av Sverige som landet som sparkar ut kompetens. Det är djupt allvarligt för Sverigebilden och vår förmåga att attrahera utländsk arbetskraft och nyckelkompetenser. Till detta kommer nu det faktum att personer som är med och utvecklar företagsamheten som näringsidkare sparkas ut. Regelverket tar uppenbart inte hänsyn till eller ger utrymme för att entreprenörer som visar att de framgångsrikt medverkar till att starta och driva företag ska kunna verka i Sverige. Här måste en översyn skyndsamt göras för att ta fasta på startup- och nyföretagares villkor. Detta för att säkerställa ett småföretagarperspektiv i prövning av arbetskraftsvisum som ger utrymme för entreprenörer som likt Peter Lincoln t.ex. lever på egna medel istället för att ta ut lön eller når miniminivån under uppbyggnadsfasen av företaget.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)