Lex Sarah för polisen

Motion 2019/20:538 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett system för lex Sarah-anmälningar inom Kriminalvården och polisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom socialförvaltningen och vården finns ett fungerande regelverk avseende lexSarah-anmälningar. Inom Kriminalvården och polisen finns i dagsläget inget motsvarande system. Detta är en brist då lexSarah-systemet har två funktioner, dels att skydda de som är under vård samt dels att genom anmälningar och utredningar förbättra kvalitén på vården.

Även inom Kriminalvården och polisen finns ett behov av att säkerställa att de som är under samhällets vård hanteras på ett korrekt sätt samt att dessa myndigheter kan utveckla sin verksamhet genom möjligheten att göra en lexSarah-anmälan.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)