Liberal demokrati- och integritetspolitik

Motion 2021/22:3388 av Tina Acketoft m.fl. (L)

av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3388

av Tina Acketoft m.fl. (L)

Liberal demokrati- och integritetspolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt konstitutionellt skydd för de demokratiska strukturerna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regel om minsta antal röstande vid grundlagsändringar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det konstitutionella skyddet för domstolarnas oberoende och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Domstolsverkets roll och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om författningsdomstol
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)