Liberal familjerätt

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L)

av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2019/20:2795

av Robert Hannah m.fl. (L)

Liberal familjerätt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning som möjliggör altruistiskt värdmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättsligt erkännande av föräldraskapet till barn som tillkommit genom värdmoderskap utomlands och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny statlig utredning om frågor kring altruistiskt värdmoderskap och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättigheterna för barn som fötts utomlands efter värdmoderarrangemang och tillkännager detta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)