Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter

Motion 2021/22:3963 av Roger Haddad m.fl. (L)

av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3963

av Roger Haddad m.fl. (L)

Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jämställdhetsintegrering bör vara den bärande strategin i jämställdhetspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lönerna i kvinnodominerade akademikeryrken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommuners och regioners ansvar för att pressa tillbaka det ofrivilliga deltidsarbetet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av företagarperspektiv i jämställdhetspolitiken och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)