Liberal hbtq-politik, för allas rätt att vara sig själva

Motion 2021/22:4004 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:4004

av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Liberal hbtq-politik, för allas rätt att vara sig själva

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dialog med kommunsektorn gällande hbtq-kompetens i välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett hbtq-perspektiv ska antas på hälsofrämjande insatser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktlinjer för blodgivning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information om och tillgång till PrEP och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)