Liberal infrastrukturpolitik för framtiden

Motion 2021/22:3394 av Helena Gellerman m.fl. (L)

av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3394

av Helena Gellerman m.fl. (L)

Liberal infrastrukturpolitik för framtiden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en infrastruktur för utveckling och tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att såväl samhällsekonomisk som klimatmässig lönsamhet ska vara vägledande i valet av framtida investeringar i infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka samarbetet vad gäller infrastrukturplaneringen med våra nordiska grannländer och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (66)