Liberal kulturpolitik

Motion 2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

De senaste tio åren har varit tio förlorade år för Sverige. Våra gemensamma resurser har inte växt så mycket som skulle ha varit möjligt. Vår välfärd har blivit sämre. Kulturen har drabbats av nedskärningar, sänkt eller utebliven uppräkning av anslag, indragna anslagssparanden och en tilltagande otrygghet för kulturarbetare.

För 30 år sedan var Sverige bland de rikaste länderna i världen. Nu är Sverige fattigast i Norden. Effekterna av detta har gett utslag också på kulturens område.

Museernas samlingar förstörs. På grund av resursbrist kan museerna inte vårda sina samlingar på bästa sätt. Kulturarvet vittrar sönder alltmer för varje år.

Pensionsfrågorna olösta. Regeringen har inte tagit sitt ansvar för scenkonstens utövare och deras pensioner. Kostnader har lagts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (52)