Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Motion 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2020/21:3261

av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dialog med kommunsektorn om hbtq-kompetens i välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hälsofrämjande insatser ur ett hbtq-perspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade riktlinjer för blodgivning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hbtq-frågor i idrotten och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)