Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L)

av Juno Blom m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2019/20:2745

av Juno Blom m.fl. (L)

Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av kunskap och kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskalan för äktenskapstvång och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskalan för vilseledande till tvångsäktenskapsresa och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om preskriptionstiden för äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)