Lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet

Motion 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:K312

av Lars Ohly m.fl. (v)

Lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 6

4 Internationellt HBT-arbete 7

4.1 Asylsökande HBT-personer 8

5 Rättstrygghet för HBT-personer 8

5.1 Grundlagen 9

5.2 En särskild HBT-förordning för myndigheterna 9

5.3 Tillsynsmyndigheters särskilda ansvar 10

5.4 Den heteronormativa lagstiftningen 11

5.4.1 Queerteori 11

5.4.2 Objektifieringen i medier hotar jämställdheten 12

5.4.3 Förälder i stället för ”mor och far” 12

5.5 Brottsbalken 12

5.5.1 Förolämpning 12

5.5.2 Försvårande omständigheter 13

5.5.3 Diskriminering och hets mot folkgrupp 13

5.6 Ökad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)