Lika villkor för privata aktörer i välfärden

Motion 2013/14:Fi229 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lika villkor för privata aktörer i välfärden.

Motivering

Vi har i Sverige fått större frihet att göra egna val inom välfärden. Det finns idag ett större antal aktörer, vilket gör att vi kan välja bort de utövare som inte är lyhörda inför människors krav, till förmån för andra alternativ som bättre lever upp till våra höga förväntningar.

Vårdcentraler, äldreboenden och skolor har utvecklats och i högre grad anpassats efter människors behov och önskemål. Detta är ett resultat av att många duktiga människor har fått möjlighet att satsa både tid och resurser på att vidareutveckla den svenska välfärden.

Fler aktörer inom välfärden bidrar till att kvaliteten höjs då konkurrensen ökar. Sämre alternativ kan väljas bort till förmån för bättre. Samtidigt ökar också kraven och förväntningarna på välfärdstjänster som skola, vård, förskola och äldreomsorg. Befolkningen blir också allt äldre. Därför behövs fler företagsamma människor inom välfärdssektorn som kan bidra med kunskap, utveckla nya arbetssätt och skapa innovationer.

Dessa företagsamma människor måste ges möjlighet att bidra med sina förmågor, sina kunskaper och sitt engagemang. För att få den utveckling vi behöver inom välfärdssektorn krävs en mångfald av aktörer som verkar under lika villkor. Då kommer de att sporra varandra till att skapa en bättre välfärd. Det är en utveckling som gynnar hela samhället på sikt.

Jag föreslår därför att regeringen överväger att likställa villkoren för privata aktörer i välfärden så att dessa är lika över hela landet.

Stockholm den 26 september 2013

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)