Likställande av regelverket för A-traktorer med det för mopedbilar

Motion 2022/23:1958 av Isak From och Joakim Järrebring (båda S)

av Isak From och Joakim Järrebring (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa utbildnings- och säkerhetskraven för A-traktorer samt att A-traktorn bör kunna framföras i samma hastighet som mopedbilar och AM-mopeder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

En A-traktor eller epatraktor är en äldre personbil, ibland även lastbil, som har blivit ombyggd till en A-Traktor som är en modernare form av nittonhundrafemtiotalets EPA traktorer.

A-traktor är ett motordrivet fordon oftast en ombyggd bil.

EPA traktorn var ursprungligen tänkt att dra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Numera används A-traktorn, som ofta kallas EPA, främst som ett transportmedel av ungdomar. Dessvärre har fusket och därmed olyckorna med fordonstypen ökat drastiskt.

Dagens lagstiftning gör gällande att den högsta tillåtna hastigheten för dessa fordon är 30 kilometer i timmen.

Denna hastighetsbegränsning har gällt sedan EPA tidens lagstiftning, och är sedan EU inträder ett undantag i EUs regelverk.

För att öka säkerheten finns det därför anledning att göra en översyn av regelverken för dessa fordon. Körkortskraven och den praktiska delen i AM utbildningen behöver skärps, säkerhetsbältes krav införs på alla platser, samt att det självklart ska vara vinterdäck på vintern. Samt möjliggöra att den tillåtna högsta hastigheten höjs till 45 km timmen samma som för en mopedbil.

Mopedbilen ser ut som en bil men är konstruerad som en moped på fyra hjul. Det innebär att fordonet inte alls är lika säkert som en personbil. Regelverket för mopedbilar gör att mopedbilarnas kaross inte allas klarar krockar och har tryckts ihop helt vid krocktester.

En mopedbil får i dag köra 45 kilometer i timmen, medan en A-traktor eller EPA-traktor endast får framföras i 30 km i timmen. Detta är ologiskt, eftersom det är betydligt säkrare att framföra A-traktorer än en mopedbil. A-traktor eller EPA-traktorer borde få köra lika fort som en mopedbil varpå regelverket för dem bör ses över.

 

 

Isak From (S)

Joakim Järrebring (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)