Likvärdig skola

Motion 2021/22:1235 av Joakim Järrebring och Kenneth G Forslund (båda S)

av Joakim Järrebring och Kenneth G Forslund (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skapa likvärdiga förutsättningar samt rättvisa villkor i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolkommissionen, som tillsattes efter valet 2014, pekade på att det system Sverige har för att finansiera skolan, för att etablera nya skolor, för att välja vilken skola en ska gå i och mycket mer skapar orättvisa villkor.

Efter Skolkommissionens arbete har ett flertal efterföljande utredningar också lämnats, senast Björn Åstrands utredning som presenterades den 27 april 2020. Denna tar ett helhetsgrepp och ger förslag framåt för att öka likvärdigheten i svensk skola.

Utredningen har varit på remiss och genererat flera hundra remissvar där de allra flesta är överens om att något måste göras för att ändra nuvarande system.

Ett av förslagen i utredningen är att förändra skolpengen så att finansieringen av skolan görs på så vis att det reflekterar ansvar och uppdrag. Det är inte rimligt att friskolor idag får samma ersättning per elev som kommunala skolor, trots att kommunala skolor har både ett större samhällsansvar och större omkostnader.

Vi kan inte fortsätta överkompensera friskolor med skattemedel som skapar stora vinstmarginaler och ökar på skolsegregationen.

 

 

Joakim Järrebring (S)

Kenneth G Forslund (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)