Linköping City Airport

Motion 2016/17:444 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av Linköping City Airport och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Regionala flygplatser är av yttersta vikt i den svenska infrastrukturen, men den nuvarande regeringens politik har lett till en oro i många städer i Sverige om vad som kan hända med de citynära flygplatserna i dessa städer. Kan en nedläggning av en populär och viktig flygplats som Bromma flygplats finnas på agendan så kan det ske även på andra platser, till exempel i Sveriges femte största stad, Linköping. Detta skulle i så fall vara ett konkret hot mot utvecklingen inte bara i Linköping och Östergötland, utan det skulle påverka hela Sverige.

Linköpings kommun har passerat 150 000 invånare och växer så det knakar. Man räknar med att cirka 30 000 människor är sysselsatta i den verksamhet som innefattas i det som kallas flygklustret, det vill säga själva flyget och all den verksamhet som är beroende av detsamma. Det civila flyget på Linköping City Airport expanderar också raskt. Två stora, kommersiella flygbolag trafikerar flygplatsen med många dagliga turer till både Köpenhamn och Amsterdam. Under sommarhalvåret har dessutom en direktlinje Linköping–Prag öppnats, som en konsekvens av det nära flygsamarbetet mellan Sverige och Tjeckien. Vidare har ett gigantiskt militärt och industriellt avtal mellan Sverige och Brasilien kring flygplanet JAS Gripen lett till att en stor mängd högspecialiserad brasiliansk personal som är inblandad i detta mångåriga utvecklingssamarbete behöver åka till och från Linköping på smidigast möjliga sätt.

Genom Linköping City Airport förs därför idag bokstavligt talat Linköpingsbor, östgötar och andra enkelt ut till och in från alla världens hörn varenda dag dygnet runt hela året.

Motivering

Oron för Linköping City Airports framtid är välgrundad då före detta vice statsministern Åsa Romson (MP) tidigare har pekat ut Linköping City Airport som en sådan flygplats som kan läggas ner (bland annat i en artikel i Dagens Industri den 8 oktober 2014).

På grund av den oro som skapats av turerna runt Bromma flygplats och diskussionerna kring andra regionala och citynära flygplatser finns det ett behov av ett tydligt ställningstagande från riksdagen angående Linköping City Airport. I en motion riksmötet 2015/16 påpekade vi detta, men utskottet valde att föreslå kammaren att avslå motionen.

Det är just mot bakgrunden av turerna kring Bromma flygplats, före detta vice statsministerns tidigare uttalanden om Linköping City Airport som vi fortsatt känner oss mycket oroade. Vi anser fortsatt att den statliga infrastrukturpolitiken ska utgå från att Linköping City Airport finns kvar långsiktigt. Det är flygplatsens ägare, Saab AB och Linköpings kommun, som ska avgöra flygplatsens framtid och deras långsiktiga inriktning är att bevara flygplatsen. Staten bör inte ha någon annan utgångspunkt.

Finn Bengtsson (M)

Andreas Norlén (M)

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)