med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget

Motion 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:U4

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget

mp007

1 Sammanfattning

Lissabonfördraget är ett steg i fel riktning för EU. Unionen skulle behöva en helt annan inriktning för framtidens utmaningar, framför allt när det gäller klimatfrågorna.

Det är märkligt att regeringen lägger fram en proposition om Lissabonfördraget nu eftersom det blev ett nej i den irländska folkomröstningen om fördraget. Det rimliga vore att avbryta ratifikationsprocesserna i Sverige eftersom fördraget i sin nuvarande form har fallit.

Miljöpartiet de gröna anser att det är helt centralt att före riksdagsbehandlingen av Lissabonfördraget veta huruvida det kan behövas ett juridiskt bindande protokoll med garantier för att säkerställa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-13 Bordläggning: 2008-10-15 Hänvisning: 2008-10-16
Yrkanden (44)