Livslångt lärande

Motion 2018/19:2021 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av fler utbildningsplatser på kommunala lärcentrum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi såg i Lars Haikolas rapport Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) att det 2003 bedrevs högskoleutbildning i 188 av landets kommuner. Idag har den siffran i princip halverats.

I Gävleborgs län finns en långt gången samverkan mellan Högskolan i Gävle, kommunala vuxenutbildningarna och kommunernas lärcentrum (högre utbildning på distans). Lokalt ser kommunerna stora rekryteringsbehov som man inte kan tillgodose med dagens utbud av högskole- och universitetsutbildningar. Samtidigt har Gävleborg enligt Arbetsförmedlingens statistik jämfört med riket en hög arbetslöshet.

Enligt studier som genomförts i länets kommuner hade majoriteten av lärcentrumens studenter inte påbörjat sina studier om utbildningen varit förlagd till högskoleort istället för i den egna kommunen. Samma studie visar att många får jobb efter sina studier och nästan alla (90procent) blir kvar i hemkommunen. Undersökningar visar också att de studerandes sociala bakgrund var ”i det närmaste spegelvänd mot den som råder vid universitet och högskolor i stort”. Majoriteten (63procent) av de studerande vid lokala lärcentrum hade arbetarklassbakgrund. I en  genomförd förstudie (2015) om lärcentrum i Gävleborgs län bekräftas bilden från tidigare studier. Bland studenterna från Bollnäs, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn hade 64procent arbetarklassbakgrund.

Lärcentrum svarar på så sätt upp mot en nationell önskan om breddad rekrytering till högre utbildning. Lärcentrum i samverkan med högskolan i Gävle lyckas nå nya grupper av högskolestuderande, ofta äldre och med bakgrund i hem utan längre studie­tradition. Studenterna får i hög utsträckning jobb efter sin utbildning och de blir ofta kvar i hemkommunen. Lärcentrum och högskolan i Gävle sitter med andra ord på en nyckel för att öppna dörren till högre studier för nya målgrupper och motverka dagens snedrekrytering. Därför bör behovet av fler utbildningsplatser till kommunala lärcentrum beaktas.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)