Lönetak i statliga bolag

Motion 2005/06:N203 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönenivån för chefer i statliga bolag och statliga förvaltningar.

Motivering

Var går gränsen för en lön för en chef för ett statligt bolag? 150 000 kronor i månaden och därtill en tjänstebil? Kanske också förmånliga pensionsavtal?

Detta är löneförmånen för verkställande direktören i ett av de helstatliga bolagen. 1,8 miljoner kronor i årslön således.

Om chefer i privata näringslivet har höga löner har jag inga synpunkter på. Men att statliga chefer skall ha löner i den nivån är, enligt min mening, felaktigt. Detta eftersom det här handlar om skattebetalarnas pengar. Att chefer dessutom har andra uppdrag (styrelseuppdrag) och klarar dessa på arbetstiden och för dessa uppdrag uppbär ännu mera ersättning ger också en fadd smak i munnen.

Sveriges Radio anställde en ny verkställande direktör och även där är lönen satt till 150 000 kronor i månaden. Lönen för den personen – jämfört med den lön den aktuella personen hade på sitt förra jobb – fördubblades. Varför? Var detta nödvändigt för att personen skulle ta jobbet?

Att statliga verkschefer, och personer där skatter eller avgifter finansierar verksamheten, skall ha högre lön än exempelvis statsministern måste vara felaktigt. Och vem kan säga att de båda som jag här tagit som exempel gör ett sämre jobb om de haft exempelvis 75 000 kronor i månadslön?

Statsministerns lön borde, enligt min mening, vara ”taket” för chefslönerna i den statliga verksamheten.

Man förvånas också över att läsa att t.ex. Vin & Sprits chef endast efter fem års tjänst förhandlat till sig en pension – innan han blir pensionär – som kommer att kosta oss skattebetalare 32 miljoner kronor. Visst kan Socialdemokraterna på detta sätt ”belöna sina trogna medarbetare”, men sättet är förkastligt.

Stockholm den 14 september 2005

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)