Lördagsstängt på Systembolaget

Motion 1992/93:So270 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)
Lördagsstängt på Systembolaget är en åtgärd riktad
direkt mot den heltidsarbetande delen av landets
befolkning. Denna torde inte utgöra den främsta
högriskgruppen i sammanhanget.
Om avsikten är att överföra riskgruppernas
alkoholförsörjning till de fria marknadskrafterna (inom den
informella sektorn) torde måndagsstängt vara väl så
effektivt.
Regleringen av Systembolagets öppettider bör
avskaffas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lördagsstängt på Systembolaget.

Stockholm den 25 januari 1993

Bertil Persson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)