Maktförhållanden och rättigheter i världspolitiken

Motion 2005/06:U311 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 En omöjlig modell för framtiden 4

4 Ryssland – revolution, ekonomisk uppbyggnad, bristande demokrati och stagnation 5

5 Ryssland efter Sovjetunionens sammanbrott 6

6 Avkolonialiseringen 6

7 Det kalla kriget 6

8 Kampen om inflytelsesfärer 7

9 USA och Europa 7

10 Kampen för respekt för folkrätten 8

11 Kampen för mänskliga rättigheter 11

12 Frihet och mänskliga rättigheter 12

13 Folkrätt, demokrati och mänskliga rättigheter och jakten på jordens resurser 13

14 Internationell brottmålsdomstol eller amerikansk ståndsrätt 14

15 Politiska och ekonomiska maktförhållanden och fattigdomsbekämpning 15

16 Samstämmigheten i den globala utvecklingspolitiken och krigsmaterielexport 17

17 Klassförtryck,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (27)