Mälardalens högskola som tekniskt universitet

Motion 2020/21:1459 av Hans Ekström m.fl. (S)

av Hans Ekström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppgradera Mälardalens högskola till ett tekniskt universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mälardalens högskola - MDH – är en av Sveriges största högskolor med 16 000 studenter. Högskolan har campus både i Eskilstuna och Västerås.

MDH samarbetar tätt med både näringsliv och offentlig sektor och är en viktig tillväxtmotor i hela Mälardalsregionen. I arbetet med att stärka regionens konkurrenskraft, och ta till vara all den tillväxtpotential som finns i basindustrin, spelar högskolans möjligheter att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning tillsammans med skickliga lärare och forskare en avgörande roll. Inte minst vad gäller kompetensförsörjningen.

I Mälardalen samlas stora delar av Sveriges teknikindustri och här finns både en lång tradition av att bygga internationella företag och goda förutsättningar för att utveckla framtidens digitaliserade näringsliv.

MDH har idag ett stort antal internationella doktorander och bedriver internationellt framstående forskning inom flera viktiga områden, inte minst inom framtidens energi, miljöteknik, produktionsteknik, automation och inbyggda system.

Högskolan har ett samverkansavtal med ABB och ett nära samarbete med Volvo. MDH har också en nära samverkan med den offentliga sektorn. MDH är betydande för hela Sveriges konkurrenskraft i omvärlden och bidrar till att bygga Sverige som kunskapsnation. Den är viktig för många av Sveriges stora internationella koncerner.

MDH bidrar i allra högsta grad till att Sverige redan idag och även fortsatt är en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forskningsländer. Att ge MDH universitetsstatus skulle stärka Sveriges konkurrenskraft än mer.

Att göra MDH till ett tekniskt universitet skulle innebära ökade forskningsanslag och mer forskning, vilket leder till ännu mer innovation. Det skulle säkerställa högskolans framtida behov av forskningsresurser och förbättra förutsättningarna för fler jobb. Det skulle innebära att Mälardalen blir en ännu bättre plats att leva och verka på.

Sveriges välstånd bygger till stor del på vår förmåga att utveckla konkurrenskraftiga varor och tjänster som står sig på den globala marknaden.

Sveriges senaste tekniska universitet, i Luleå, bildades 1997. Med facit i hand går det inte att överskatta dess betydelse för regionen - och landet.

Det är hög tid att stärka Sveriges och Mälardalens konkurrenskraft. Det blir inte mindre tydligt om man ser till den befolkningsutveckling som varit sedan 1997. Gör Mälardalens högskola till tekniskt universitet.

Hans Ekström (S)

Åsa Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)