Malmö Metro

Motion 2018/19:2695 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato Hansson (båda C)

av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato Hansson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av Öresundsmetro och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Öresundsbrons överskott kan användas till regionala infrastrukturinvesteringar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Öresundsmetro bör ingå i infrastrukturplaneringen i Sverigeförhandlingen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har varit, är och kommer förbli ett land beroende av samhandel och bra kommunikationer till våra grannländer. För virket, malmen och de högteknologiska industriprodukterna från Norrland såväl som för råget, turistnäringarna och it-företagen i Skåne är vägarna och järnvägen som går över Öresund särskilt avgörande. Det är över Öresund som den svenska exporten flödar och över Öresund som människor reser för att ta sig till Sverige för att bidra i den svenska ekonomin.

Men denna avgörande farväg består idag av endast en enskild fast förbindelse, nämligen Öresundsbron. Ingen annanstans i Sverige är pendlare, varutransporter och resande i den omfattningen som ses i Öresundsregionen bundna till en enskild förbin­delse. En förbindelse som redan nu spås nå sin kapacitetsgräns inom överskådlig tid när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar 2029.

För att säkra framtidens transporter av människor och varor måste en ytterligare förbindelse skapas mellan Malmö och Köpenhamn som kan säkra effektiva person­transporter i den gemensamma storstadsregionen Köpenhamn-Malmö. En öresunds­metro mellan Malmö och Köpenhamn som kopplas ihop med Köpenhamns metro är det naturliga och realistiska svaret.

Öresundsmetron skulle kunna ha avgång varannan minut och ha en restid från Malmö Central till Köpenhamn Hovedbanegård på bara ca 20 minuter, inklusive fem stopp på vägen.

Arbetskraftsområdet för det gemensamma storstadsområdet skulle med en öresundsmetro öka med 1miljon personer. Antalet personer som kan nå ett arbete på andra sidan sundet inom en timme skulle öka från 1,3miljoner till 2,3miljoner. Det är en massiv förbättring av möjligheterna för sydsvenska företag, offentliga verksamheter och arbetstagare. Till exempel skulle samarbetet inom vården och tillhörande forskning kunna utökas kraftigt när det bara skulle ta lite mer än en halvtimme att åka från Skånes universitetssjukhus till Rigshospitalet i Danmark. Det skulle innebära ett närmast världsunikt kompetenscentrum inom en rad sjukdomsområden som bland annat diabetes, IVF och kardiologi.

Niels Paarup-Petersen (C)

Jonny Cato Hansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)