Mammografi för äldre

Motion 2021/22:2145 av Sanne Lennström och Elin Gustafsson (båda S)

av Sanne Lennström och Elin Gustafsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att öka antalet äldre kvinnor som går på mammografi, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag. 2019 rapporterades 71 743 maligna tumörer för 65 956 individer till cancerregistret. Bröstcancer är den största cancersjukdomen bland kvinnor där 8 288 fick en diagnos och 1 353 kvinnor avled med bröstcancer som underliggande dödsorsak under 2019. Det är betydligt fler som insjuknar än som dör i cancer vilket beror på att vi blivit bättre på att behandla sjukdomen.

En viktig faktor för att överleva en cancerdiagnos är tidig upptäckt. Ju tidigare en tumör upptäcks desto större överlevnadschanser har den drabbade. Ett väldigt viktigt verktyg för att hitta cancertumörer tidigt är den avgiftsfria mammografi som erbjuds alla svenska kvinnor mellan 40 och 74 år.

20 procent av de kvinnor som får bröstcancer är äldre än 74 år. Trots det upphör alltså den avgiftsfria screeningen för bröstcancer vid 74 år. Med tanke på att risken för att drabbas av cancer ökar med stigande ålder och att vi lever allt längre så känns det som en föråldrad ordning.

Det har också framkommit att väldigt många kvinnor vill göra mammografi även efter 74 års ålder. Åtta av tio kvinnor skulle enligt en opinionsundersökning gå på mammografi om de blev kallade. Vi vet även att mammografin har en viktig förebyggande effekt och därför både kan rädda liv och vara en kostnadseffektiv investering som är värd att se över.

Sanne Lennström (S)

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)