Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Mäns våld mot kvinnor och samkönat partnervåld

Motion 2007/08:Ju392 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:Ju392

av Lars Ohly m.fl. (v)

Mäns våld mot kvinnor och samkönat partnervåld

v255

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Våldets omfattning 4

5 Skydd för drabbade kvinnor 5

6 Livsvillkoren för kvinnor med hemlig identitet 6

7 Inrättande av en nationell haverikommission 6

8 Kostnaderna för mäns våld mot kvinnor 6

9 Överfallsskyddet i hemförsäkringen 7

9.1 Skadeståndsansvaret 7

9.2 Avtalsfriheten 8

10 Partnervåld 8

11 Kvinnojourerna 9

11.1 Utveckling av jourerna 10

12 Kommunernas ansvar 11

13 Familjevåldsenheter 11

14 Barnahus 12

15 Våld mot kvinnor med funktionshinder 13

16 Kön, hälsa och våld 14

17 Könsseparerad missbruksvård 14

18 Behandlingsprogram för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)