Mänskliga rättigheter i Sudan

Motion 2012/13:U316 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mänskliga rättigheter i Sudan.

Motivering

Under våren 2011, då flera länder i Nordafrika upplevde den arabiska våren, ägde vissa fredliga protestaktioner, framförallt studentprotester, rum även i Sudan. Sedan den 16 juni i år har fredliga studentprotester tagit ny fart på flera håll i Sudan. De har även spridit sig utanför studentkretsar, vilket många menar beror på den snabba tillbakagången i ekonomin efter delningen av landet, som bland annat betydde kraftigt minskade oljeintäkter och kraftigt ökande inflation. Mellan 23 juni och 12 juli 2012 lanserade den sudanesiska regeringen en kampanj för att fängsla MR-försvarare som de kopplade till pågående protester.

Förutom orättfärdiga fängslanden har flera fall av tortyr och kränkande behandling av säkerhetspersonal rapporterats av och till av olika människorättsorganisationer såsom Human Rights Watch, Frontline Defenders och Amnesty International.

Girifna (Vi har fått nog, www.girifna.com) är den ledande student- och ungdomsorganisationen i Sudan. Organisationens medlemmar i Khartoum utsätts för förföljelse, orättfärdiga fängslanden och olika former av tortyr. Protester i andra städer i Sudan har även de fått hårt motstånd från regimen. Efter den 16 juni i år fängslades 2 000 personer. Alla som fängslades i somras i samband med protesterna uppges nu vara släppta men nya gripanden har skett.

Amnesty International har bland annat uppmärksammat att de sudanesiska myndigheterna har fängslat åtskilliga personer som är, eller misstänks vara, aktiva inom The Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-N), en sedan september 2011 förbjuden utbrytargrupp ur det regerande partiet Sudan People’s Liberation Movement. Många av dessa har gripits på grund av sin etnicitet, på oklara grunder, utan möjlighet att träffa advokater eller sina familjer. Vissa riskerar dödsstraff. Amnesty uppger vidare att regeringsstyrkor urskillningslöst har flygbombat byar och städer i Södra Kordofan och Blue Nile-området, och därmed gjort området osäkert för civilbefolkningen.

Mot bakgrund av detta bör Sverige uppmana Sudan att omedelbart upphöra med alla former av trakasserier mot människorättsförsvarare och deras legitima rätt att uttrycka sin åsikt enligt artikel 19 i FN:s konvention för civila och politiska rättigheter, samt att även i övrigt respektera mänskliga rättigheter.

Stockholm den 4 oktober 2012

Annika Lillemets (MP)

Bodil Ceballos (MP)

Valter Mutt (MP)

Jabar Amin (MP)

Peter Rådberg (MP)

Agneta Luttropp (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)